Wijkopbouworgaan Zuid-West

Wijkraad Zuid-West

De Wijkraad Zuid-West is een platform van actieve bewonersgroepen en belangstellende wijkbewoners.

De Wijkraad komt vijf à zeven keer per jaar bijeen. Tijdens deze vergaderingen wordt informatie over ontwikkelingen in de wijk uitgewisseld, waarvoor af en toe gasten worden uitgenodigd. Verder worden zonodig activiteiten op elkaar afgestemd en soms ook gezamenlijke standpunten geformuleerd en vervolgens uitgedragen. De vergaderingen zijn openbaar en nieuwe bewonersgroepen kunnen zich aansluiten bij de Wijkraad.

Klik hier voor informatie over de eerstvolgende wijkraadsvergadering en verslagen van vergaderingen

wijkraad