Wijkopbouworgaan Zuid-West

De vergaderingen van de Wijkraad zijn in principe openbaar. Iedereen die belangstelling heeft mag ze bijwonen. U bent van harte welkom!

Voor vragen en informatie of berichten van verhindering kunt U terecht bij Guus Gase: 020-7703247 of per email: WIJKRAADzuidwest.amsterdam@gmail.com of l.j.wernaert@chello.nl.

Vergaderschema 2017

De wijkraad heeft de volgende maandagen gepland voor haar bijeenkomsten:

20 februari , 27 maart , 22 mei , 17 juli , 28 augustus , 16 oktober , 18 december

Locatie: Cordaan Olympisch Kwartier

Uitnodiging plus Agenda Wijkraad 20 februari 2017

Beste wijkraadsleden en geïnteresseerden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de komende Wijkraadsvergadering,

Datum: Maandag 20 februari 2017, Aanvang 20.00 uur. Plaats: Cordaan / Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 (hoek Afroditekade)

AGENDA: (1) 20.00 uur – Opening/welkom en berichten van verhindering

(2) 20.05 uur - Vaststelling agenda

(3) 20.10 uur – Sprekers: Oscar Vrij (!WOON, voorheen Wijksteunpunt Wonen) over wat er speelt in de particuliere huursector en Mischa Meerburg (HuurdersBelang Zuid) over wat er speelt op het gebied van sociale huurwoningen en corporaties

(4) 20.50 uur – Concept verslag van laatste wijkraadsvergadering op 19 december 2016

(5) 21.00 uur – Pauze

(6) 21.10 uur - Mededelingen bestuur

(7) 21.20 uur - Lijst ingekomen post

(8) 21.25 uur - Rapportages van werkgroepen. Mededelingen. Jaarverslag 2015/2016

(9) 21.45 uur – Actiepuntenlijst doornemen en aanpassen

(10) 21.55 uur - Rondvraag

(11) 22.10 uur - Sluiting