Wijkopbouworgaan Zuid-West

Wilgen knotten

Op zaterdag 23 februari 2008 trok vanuit ons wijkcentrum een grote groep vrijwilligers richting de Groene Schinkeloevers om de daar aanwezige wilgen weer eens goed onder handen te nemen. De laatste keer dat dit was gedaan is al weer zo’n vier jaar geleden en voor wilgen betekent dit dat ze hoogbejaard zijn en dat het de hoogste tijd is om een facelift te ondergaan.

Op een mooie, zonnige dag kregen de circa twintig vrijwilligers eerst van groenspecialist Rob Evers een inleiding in het hoe-en-waarom van het wilgenknotten.

Zeker voor mij als nieuweling was dit een zeer zinvolle opstap naar het echte werk. Gelukkig konden we gebruikmaken van het vlijmscherpe gereedschap dat het stadsdeel ons ter beschikking had gesteld en in combinatie met ons eigen iets verouderde knip- en snoeigereedschap stortten wij ons op de twaalf wilgen waarvan sommigen wel heel erg waren uitgelopen. Een van de woonbootbewoners heeft daarom stiekem even een elektrische kettingzaag gebruikt en de grote tenenwilgen die van de bomen kwamen verzaagd tot een houtkachelvriendelijke afmeting. Maar wij als echte natuur- en milieumensen hielden ons natuurlijk bij het ouderwetse hak- en snijwerk. Liever het gesnerp van zagen dan het gegrom van elektriek. Ondertussen ging vrijwilliger Frits ten Winkel - één van de specialiteiten van de éminence grise van het natuur en milieuteam - gewapend met een rol vuilniszakken, handschoenen en een papierprikker het aanwezige zwerfvuil verzamelen.

Rond het middaguur konden we op de woonboot van Arjan Nouwen en Renée Simons genieten van koffie en thee en een heerlijke kop soep die door Naqiba Bergefurt was gemaakt. Ook luisterden we naar het eeuwenoud volksliedje ‘Willegenboompjes’ dat ogenschijnlijk gaat over het tellen van wilgen, maar in vroeger tijden metafoor stond voor een stevige vrijage. Voor de aanwezigen zal vanaf nu een wilg toch een andere betekenis hebben dan voorheen. Overigens bleek deze noodzakelijke pauze noodlottig te zijn voor een aantal knotters, aangezien zij hierna afhaakten. Was het de vermoeidheid of het lied dat een aantal mensen deed afhaken? Ik schat in het eerste. De aanwezige vrijwilligers zijn nog verder doorgegaan tot circa 15.00 uur. Zo konden we aan het einde van de middag dan eindelijk genieten van ons keurig geknipt en geschoren wilgenlaantje. Ondertussen zijn alle wilgentenen vervoerd naar het Vondelpark waar ze gebruikt zullen gaan worden voor de aanleg van de natuuroevers. De kringloop is dus weer gesloten. Kortom, een geslaagde dag kwam tot een tevreden einde met alle vingers en tenen er nog aan.

Bart Nooij

Hieronder staan enkele foto's van deze geslaagde dag.