Wijkopbouworgaan Zuid-West

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg

Over de vereniging

De vereniging beschouwt het als haar voornaamste taak nauwlettend toe te zien dat een goed woonklimaat in haar werkgebied blijft gehandhaafd. Onderwerpen als verkeer en parkeren, openbaar vervoer, openbaar groen, kantorenbouw, de Zuidas en veiligheid worden in haar contacten met de instanties aan de orde gesteld.

Contactpersoon