Wijkopbouworgaan Zuid-West

Vacature Lid van de Wijkraad

De Wijkraad van het Wijkopbouworgaan Zuid-West kijkt door de ogen van bewoners naar de eigen leefomgeving in de buurt, naar de Gemeente Amsterdam en het beleid.
Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurders om bewonersinvloed uit te oefenen.
De Wijkraad bestaat uit bewonersinitiatieven en lokale vrijwillige organisaties in Amsterdam Oud-Zuid en mensen die daar vanuit hun deskundigheid zitting in hebben genomen.
De tijdsinvestering voor een lid van de Wijkraadraad is ongeveer 10 uur per maand.

Algemene eisen van de functie:
1. Een lid van de Wijkraad is een persoon die vanuit het perspectief van de bewoner met de Wijkraad meedenkt: omdat hij/zij bewoner is (geweest) of over de vermogens beschikt om zich te verplaatsen in de bewoner of bewonersorganisatie.
2. De belangen van bewoners en bewonersorganisaties voorop stellen.
3. De belangen van bewoners en bewonersorganisaties kunnen onderscheiden.
4. Het eigen belang en dat van bewoners algemeen kunnen onderscheiden.
5. Betrokkenheid hebben bij de organisatie en de doelgroepen waarvoor zij zich in zet.
6. Communicatieve en sociale vaardigheden bezitten die nodig zijn voor het lidmaatschap van de Wijkraad.
7. Voldoende gemotiveerd zijn.
8. Voldoende tijd en energie hebben.
9. Kunnen omgaan met vertrouwelijkheid.

Specifieke eisen:

1. In staat om beleidsinhoudelijke notities te lezen en deze vanuit het bewonersperspectief te kunnen beschouwen en analyseren.
2. Bij voorkeur in het bezit van kennis van één specifiek beleidsterrein (zoals: juridische-, financiële- of organisatorische zaken).
3. Inzicht hebben in de positie die bewoners innemen en de ervaringen die zij op doen als buurtbewoner, bewonersorganisaties of burger wanneer zij gebruik maken van de openbare ruimte, groen, sportfaciliteiten, verkeer en openbaar vervoer, hulp en ondersteuning van een maatschappelijke organisatie, etc.
4. Bereidheid hebben om zich nader te verdiepen in de wijze waarop bewonersparticipatie en bewonersinspraak en beleidsbeïnvloeding kan worden vormgegeven.

Wij bieden:
· Zitting in een deskundig, divers en leuk team, de mogelijkheid om brede bestuurlijke en maatschappelijke ervaring op te doen
· Geen onkostenvergoeding
· Begeleiding en indien gewenst (groeps) scholing/training.

Solliciteren:
Stuur je sollicitatie, voorzien van een recent CV met pasfoto, per email naar: wijkraadzuidwestamsterdam@gmail.com