Wijkopbouworgaan Zuid-West
Wijkraad Zuid-West
p/a Dhr. G. Gase
Turnerstraat 12 - 2 hoog
1076 VD Amsterdam
Telefoon 020-770 32 47
E-mail WIJKRAADzuidwest.amsterdam@gmail.com