Wijkopbouworgaan Zuid-West

Buurtcomité Havenstraat

Met vreugde verwelkomt de Wijkraad Amsterdam Zuid-West het Buurtcomité Havenstraat per 2018 als nieuwe participant in de Wijkraad. Het is een groep actieve buurtbewoners van de Havenstraat en de Baarsstraat die zich hebben verenigd. Het Buurtcomité Havenstraat is in actie gekomen omdat we ons grote zorgen maken over de plannen die de Gemeente Amsterdam en de Brittish School of Amsterdam (BSA) hebben met onze buurt.

De BSA heeft de voormalige gevangenis in de Havenstraat gekocht als schoolgebouw voor 1200 leerlingen, en de gemeente Amsterdam wil bovendien een nieuwe wijk met ongeveer 500 woningen plus een basisschool bouwen in de Schinkelbuurt. Bij elkaar opgeteld zullen hierdoor grote problemen voor de buurt ontstaan. Bij alle bouw-ambities van het grootste belang dat er rekening wordt gehouden met de leefbaarheid van de Schinkelbuurt. We vrezen met name voor de gezondheid van iedereen in de wijk, en willen daarom stijging van de concentratie van fijnstof, van geluidsoverlast en van gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen.

De Wijkraad is zeer tevreden met de vestiging van hoogwaardige internationale onderwijsinstellingen in de wijk. Dit verstevigd de allure en mondiale uitstraling van de wijk en de Metropool Amsterdam. Dit is een prijzenswaardige ontwikkeling die de economische ontwikkeling van de Metropool consolideren en bevorderen. Voorts is de Wijkraad blij met de herbestemming van de voormalige penitentiaire instelling als school. Daarmee blijft de historische waarde van dit beeldbepalende rijksmonument voor de stad behouden. Jongeren zullen er hoogwaardig onderwijs genieten en bouwen aan een toekomstbestendig Amsterdam-Zuid.

De Wijkraad ondersteunt het streven van het Buurtcomité naar een gezonde en veilige woonomgeving. Zo maken wij ons samen sterk voor het nemen van passende maatregelen om veilige verkeersdoorstroming, het tegengaan van fijnstof in de lucht, onveilige verkeerssituaties, milieu-, geluids- en andere overlast voor bewoners tot een uiterst minimum te beperken. Daarnaast willen de Wijkraad en het Buurtcomité dat de architectonische samenhang en cultuur-historische waarden van de wijk beschermd worden. Bovendien wensen beide partijen het behoud van het Trammuseum op de huidige locatie en eisen daarom aanpassing van het bestemmingsplan door de Gemeenteraad.

Het Buurtcomité Havenstraat heeft een eigen weblog: http://buurtcomitehavenstraat.blogspot.nl

Email: buurtcomitehavenstraat@gmail.com