Wijkopbouworgaan Zuid-West

Buurtcomité Havenstraat

Het bestuur van de Wijkraad is zeer tevreden met de toetreding van het Buurtcomité Havenstraat als participant in de Wijkraad.

Buurtcomité Havenstraat is een groep actieve buurtbewoners van de Havenstraat en de Baarsstraat. Het Buurtcomite is in actie gekomen omdat het zich grote zorgen maakt over de plannen die de Gemeente Amsterdam en de Brittish School of Amsterdam (BSA) hebben met onze buurt.

De BSA heeft de voormalige gevangenis in de Havenstraat gekocht als schoolgebouw voor 1200 leerlingen, en de gemeente Amsterdam wil bovendien een nieuwe wijk met ongeveer 500 woningen plus een basisschool bouwen in de Schinkelbuurt. Bij elkaar opgeteld zullen hierdoor grote problemen voor de buurt ontstaan.

Het Buurtcomité is van mening, dat bij alle bouw ambities van het grootste belang dat er rekening wordt gehouden met de leefbaarheid van de Schinkelbuurt. Er wordt gevreesd voor de gezondheid van iedereen in de wijk, en willen daarom stijging van de concentratie van fijnstof, van geluidsoverlast en van gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen.

De Wijkraad Amsterdam Zuid-West is zeer verheugd dat internationale onderwijsinstellingen van hoogwaardig niveau zich in onze wijk vestigen. Dit verstevigt de internationale uitstraling van de buurt en de Metropool Amsterdam. Bovendien kunnen jeugdige Amsterdammers die daar school gaan bouwen aan een hoogwaardige kennisinfrastructuur voor onze Metropool. De Wijkraad is daarom een voorstander van de vestiging van de Britse school in onze wijk. Het is goed nieuws dat de voormalige gevangenis als Rijksmonument behouden blijft voor het stadsgezicht, voor het behoud van de cultuur-historische waarden van het gebouw en de wijk en bovendien toekomstbestendig ontwikkeld zal worden. Deze ontwikkeling versterkt de geo-fysieke eenheid met de ontwikkelingen rond de Zuidas.

Het Buurtcomité Havenstraat wordt door de Wijkraad ondersteunt in haar streven naar een gezonde, veilige en plezierige leefomgeving voor de bewoners van de omringende straten in de buurt. De Wijkraad maakt zich sterk voor maatregelen die verkeers-, milieu- en geluidsoverlast tegengaan, een veilige verkeersdoorstroming mogelijk maken, fijnstof in de lucht beperken. Bovendien willen het Buurcomité Havenstraat en de Wijkraad, dat het Trammuseum op de huidige locatie behouden blijft en wenst daartoe bijstelling van het bestemmingsplan door de Gemeenteraad.

Het Buurtcomité is in 2017 en 2018 reeds herhaaldelijk cordaat naar buiten getreden om haar standpunten te verwoorden. Zo is er geflyerd, werd er gepubliceerd in Parool, Echo en opgetreden op TV zender AT5. Ook is een weblog opgestart waar de actuele ontwikkelingen gevolgd kunnen worden: http://buurtcomitehavenstraat.blogspot.nl

Het Buurtcomité Havenstraat is bereikbaar via email: buurtcomitehavenstraat@gmail.com