Wijkopbouworgaan Zuid-West

Stichting Boomschorshuisje

Jaarverslag 2008

Stichting De DonderbergGroep is tien jaar eigenaar geweest van de gevel van het boomschorshuisje. In september 2008 is de gevel overgedragen aan Stichting Boomschorshuisje, alsmede een kleine archiefdoos met desbetreffende stukken. Omdat het saldo op de girorekening van Stichting Boomschorshuisje nul euro was is de girorekening opgeheven. De betaling aan de KvK wordt particulier voldaan.

Er loopt al geruime tijd een Plan van Aanpak van Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid wat betreft de Theophile de Bockstrook, waarin de herbouw van het boomschorshuisje is opgenomen. Het lot van het boomschorshuisje is nauw verbonden aan dit ingewikkelde bouwproject. Stichting Boomschorshuisje heeft middels een brief in oktober bij het stadsdeel haar wensen nogmaals duidelijk uiteengezet, met onder andere de eis dat niet alleen de gevel wordt aangebracht, maar dat het hele huisje wordt herbouwd. Op 15 december is er een informatieavond geweest voor de bewoners van de Hoofddorppleinbuurt. De beoogde plek voor herbouw van het boomschorshuisje, geïntegreerd in een appartementencomplex, is Amstelveenseweg 122. Er werd medegedeeld dat deze locatie nog een bestemmingsplanprocedure moest doorlopen. In het voorjaar van 2009 volgt een inspraakavond. De aanbesteding vindt hoogstwaarschijnlijk pas na zomer 2009 plaats. Geduld is een schone zaak.