Wijkopbouworgaan Zuid-West

Bewonersplatform Zuidas

Over het platform

In de Zuidas wordt in het gebied rond station Zuid/WTC een nieuw stadshart gerealiseerd. Een wijk met hoogwaardige kantoren, woningen en voorzieningen waar ongeveer 50.000 mensen komen te werken en ongeveer 7000 mensen komen te wonen.

In 1998 is het Bewonersplatform Zuidas opgericht. In dit platform overleggen bewoners- en belangengroepen uit ZuiderAmstel en Oud-Zuid over de ontwikkelingen in de Zuidas. Verkeer en vervoer, overlast en functiemenging zijn voor het platform belangrijke thema's. Het Bewonersplatform overlegt namens de bewonersorganisaties regelmatig met het stadsdeel ZuiderAmstel en het Projectbureau Zuidas.

Het Bewonersplatform probeert door middel van concrete voorstellen -waar nodig- verbeteringen aan te brengen aan de plannen voor de Zuidas.

Informatie: