Wijkopbouworgaan Zuid-West

Algemene Belangenvereniging de Schinkeleilanden

De Algemene Belangenvereniging de Schinkeleilanden komt op voor de gebruikers van de Schinkeleilanden, met name de pleziervaarthouders, de volkstuinders en de woonbootbewoners. Speciale aandacht gaat uit naar het behoud van de flora en fauna op en in de omgeving van de Schinkeleilanden, als onderdeel van het Groene Scheggenplan.

De vereniging verleent indien gewenst hulp aan mensen in nood of urgente zaken. Zij steunt het plan om een kinderboerderij op de Schinkeleilanden te realiseren. De vereniging heeft het voornemen het jeu de boules spel te propageren.