Wijkopbouworgaan Zuid-West

Actiecomité tegen Hoogbouw Vondelpark/Amstelveenseweg

Op de hoek van de Amstelveenseweg en de Schinkelhavenstraat staat sinds 1959 het kleine GG&GD-gebouw. Dit gebouw wordt met sloop bedreigd. Stadsdeel Zuid wil er een hoog gebouw neerzetten. Een groep omwonenden en andere betrokkenen heeft een actiecomité opgericht dat strijdt tegen de komst van deze hoogbouw.

Voor vragen of steunbetuigingen kunt u terecht op actietegenhoogbouwvondelpark@hotmail.com


Meer lezen

Jaarverslag 2010

In 2010 hebben wij …

 • maandelijks overlegd om de stand van zaken te bespreken en acties te plannen;
 • drie nieuwsbrieven uitgebracht (in februari, april en juli)om steunbetuigers te informeren over de stand van zaken en nieuwe steunbetuigingen te werven;
 • een stemadvies voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 verstuurd naar alle steunbetuigers;
 • een raadsadres ingediend om nogmaals onze zorgen over de hoogbouwplannen onder de aandacht te brengen van de deelraadsleden (en hun opvolgers na de verkiezingen);
 • ingesproken bij de raadsvergadering op 24 maart 2010 waar ons raadsadres was geagendeerd → doorgeschoven naar toekomstige commissie Ruimte en Wonen voor inhoudelijke behandeling;
 • overlegd met de portefeuillehouder, de projectmanager en de buurtregisseur op 26 maart → zij beloofden ons beter te informeren over de verloop van het proces;
 • actie gevoerd tijdens Koninginnedag om meer steunbetuigingen te werven → het aantal werd in één dag verdubbeld van ca. 400 tot ca. 800. Ook kregen we aandacht in diverse lokale media en Radio NH;
 • een gesprek gevoerd met Anna Kamp op 19 mei over ondersteuningsmogelijkheden door SOOZ;
 • haalbaarheidsonderzoeken ingezien op het stadsdeelkantoor bij de projectsecretaris op 30 juli;
 • een artikel geschreven over het GGD-gebouw, voor publicatie in de Wijkkrant Zuid-West van september 2010;
 • alle leden van de nieuwe commissie Ruimte en Wonen uitgenodigd voor een schouw op locatie, op 2 en 6 september. Bijna alle deelraadfracties waren vertegenwoordigd;
 • een persbericht gestuurd naar lokale, regionale en landelijke media → artikel in Telegraaf, interviews op Radio NH en Radio Amsterdam, item bij AT5 Nieuws;
 • ingesproken bij de commissievergadering Ruimte en Wonen op 8 september, waar ons raadsadres inhoudelijk werd behandeld. Een groot aantal steunbetuigers was aanwezig en de commissie voerde een goede, inhoudelijke discussie;
 • overlegd met de Vereniging Banomgeving om hun brief over verbetering van bouwprocessen mede te ondertekenen (oktober/ november 2010);
 • een begin gemaakt met het plannen van een buurtevenement in het voorjaar van 2011.