Wijkopbouworgaan Zuid-West

Speerpunten 2018-2019

- behoud Trammuseum, behoud cultuur-historische integriteit Oud-Zuid

- veilige fietsroutes voor scholieren in Oud Zuid

- behoud fijnmazig openbaarvervoernetwerk

- behoud Trammuseum

- meer studentenhuisvesting in de buurt, Henk Sneevlietweg

- behoud bomen Amstelveenseweg, herplant Lairessestraat

- revitalisering WijkOntmoetingsCentrumBuitenveldert

- armoedebestrijding

- maatschappelijke verbinding, bestrijding eenzaamheid onder ouderen

- stadsdorpen

- woningbouw Schinkelbuurt

- Ijsbaanpad

- sanering Havenstraatbuurt

- Zuidas, zuidasdok

- Koers 20-25

- promotie vestigingsklimaat winkelgebieden

- veiligheid in de wijk

- ongediertebestrijding en overlast afval

- jongerentraining

- themabijeenkomsten

- opwaarderen van groen, sporten en kunst in de openbare ruimte