Wijkopbouworgaan Zuid-West

Aandachtspunten 2017

- Studentenhuisvesting Henk Sneevlietweg. Afname sociale huurwoningen (verhouding koop-huur)

- Havenstraatterrein Nieuwbouw

- Ontwikkelingen 'Olympic Area'

- Nieuwbouw sporthotel IJsbaanpad

- Toeristisering (hotels, horeca, airbnb)

- Zuidas ontwikkelingen

- Opening Noord-Zuidlijn op 22 juli 2018 en inkrimping openbaar vervoer

- Verkeerssituatie

- vergaren subsidie voor de wijkraad

- Stadsreiniging

- Groenvoorzieningen en bomen (snoeien, herplant)

- Bezoeken spreekuur Stadsdeel

- Overlast m.b.t. evenementen

- Luchtvervuiling-fijnstof

- Daklozen

- Parkeren (kosten)

- Doelstelling en bekendheid Wijkraad

- Jaarverslag 2016

- Verder alles wat ter monitoring wordt aangedragen