Wijkopbouworgaan Zuid-West

Aandachtspunten 2016

- Afname sociale huurwoningen (verhouding koop-huur)

- Havenstraatterrein Nieuwbouw

- Ontwikkelingen 'Olympic Area'

- Nieuwbouw sporthotel IJsbaanpad

- Toeristisering (hotels, horeca, airbnb)

- Inkrimping openbaar vervoer

- Verkeerssituatie

- vergaren subsidie voor de wijkraad

- Stadsreiniging

- Groenvoorzieningen en bomen (snoeien, herplant)

- Bezoeken spreekuur Stadsdeel

- Overlast mbt evenementen

- Luchtvervuiling-fijnstof

- Daklozen

- Parkeren (kosten)

- Doelstelling en bekendheid Wijkraad

- Jaarversleg 2015

- Verder alles wat ter monitoring wordt aangedragen