Wijkopbouworgaan Zuid-West

De Wijkraad Zuid-West Amsterdam is een platform van actieve bewonersgroepen en belangstellende wijkbewoners uit de Hoofddorppleinbuurt, de Schinkelbuurt, de Stadionbuurt en de Beethovenbuurt.

De Wijkraad komt circa zeven keer per jaar bijeen. Tijdens deze vergaderingen wordt informatie over ontwikkelingen in de wijk uitgewisseld, waarvoor vaak ook gasten worden uitgenodigd. Verder worden zo nodig activiteiten op elkaar afgestemd en gezamenlijke standpunten geformuleerd en vervolgens uitgedragen.
De vergaderingen zijn openbaar en nieuwe bewonersgroepen kunnen zich aansluiten bij de Wijkraad.

De vergaderingen in 2016 zijn op maandagen 15 februari, 21 maart, 30 mei, 18 juli, 29 augustus, 17 oktober en 19 december. Ze beginnen steeds om 20.00 uur.