Wijkopbouworgaan Zuid-West

De Wijkraad Zuid-West Amsterdam is een platform van actieve bewonersgroepen en belangstellende wijkbewoners uit de Hoofddorppleinbuurt, de Schinkelbuurt, de Stadionbuurt en de Beethovenbuurt.

De Wijkraad komt circa zeven keer per jaar bijeen. Tijdens deze vergaderingen wordt informatie over ontwikkelingen in de wijk uitgewisseld, waarvoor vaak ook gasten worden uitgenodigd. Verder worden zo nodig activiteiten op elkaar afgestemd en gezamenlijke standpunten geformuleerd en vervolgens uitgedragen.
De vergaderingen zijn openbaar en nieuwe bewonersgroepen kunnen zich aansluiten bij de Wijkraad.

De wijkraad heeft in 2017 de volgende maandagen gepland voor haar bijeenkomsten:

20 februari , 27 maart , 22 mei , 17 juli , 28 augustus , 16 oktober , 18 december

Locatie: Cordaan Olympisch Kwartier

Een beeld van Wijkopbouworgaan Zuid-West

Wijkopbouworgaan Zuid-West, in 1960 opgericht als sociaal-cultureel wijkcentrum, hield zich vanaf de jaren zeventig bezig met opbouwwerk in de Hoofddorpplein-, Schinkel-, Stadion- en Beethovenbuurt.

Het wijkopbouworgaan hielp groepen mensen bij het behartigen van hun belangen, zoals het verbeteren van een verkeerssituatie of het creƫren van speciale woonvoorzieningen voor ouderen. Die ondersteuning - die geleverd werd door de opbouwwerkers van SOOZ - betekende niet dat de opbouwwerkers het werk voor de werkgroepen opknapten of hun belangen behartigden. Dat deden de mensen zelf.

Kenmerkend voor het opbouwwerk was dat het mensen in staat stelde de eigen problemen op te lossen. De opbouwwerkers gaven hiertoe advies, informeerden over inspraakmogelijkheden, brachten groepen die voor dezelfde belangen stonden met elkaar in contact en betrokken buurtbewoners bij plannen van het stadsdeel of de centrale stad. Een belangrijk neveneffect van deze werkwijze was dat mensen beter voor hun belangen leerden op te komen en zelfredzamer werden.

Werkgebied

Het werkgebied wordt begrensd door: Noorder Amstelkanaal, Valeriusterras, Cornelis Krusemanstraat, Amstelveenseweg, Surinameplein, Westlandgracht, Henk Sneevlietweg, A10, Beatrixpark en Boerenwetering.